Hållbarhetsmärkta produkter

Miljö- och hållbarhetscertifiering av produkter blir allt mer vanligt i många branscher och det finns en uppsjö av lokala och globala märkningar för olika produkter och tjänster. Som tur är finns det inte lika många märkningar som är relevanta för it-branschen. På den svenska marknaden är det betydligt lättare att hålla reda på dessa och kunna välja produkter som är miljö- eller hållbarhetscertifierade.

De viktigaste principerna för en trovärdig märkning av produkter finns beskrivet i standarden "ISO14024 - Miljömärkning och miljödeklarationer”. Kraven i märkningen ska vara vetenskapligt grundade och ha ett livscykelperspektiv. Målet är att kunna särskilja produkter som är bättre för miljön.


TCO Certified

Innehåller både miljökrav och krav på socialt ansvar i leverantörskedjan och är därmed en heltäckande hållbarhetscertifiering.

TCO-märkningen omfattar följande områden:

 • Miljö- och socialt ansvarsfull tillverkning
 • Hälsa och säkerhet för användaren
 • Produktprestanda
 • Ökad livslängd för produkten
 • Reducering av skadliga ämnen
 • Materialåtervinning
 • Indikatorer för hållbarhetsnytta

Märkningen finns för följande produktkategorier:

 • Bildskärmar
 • Bärbara och stationära datorer
 • Allt i ett datorer
 • Tablets
 • Smartphones
 • Projektorer
 • Headsets
 • Servrar


EPEAT

Är en amerikansk hållbarhetsdeklaration för IT-produkter som också kan hittas på svenska marknaden. Ett EPEAT godkännande är alltid knutet till ett land och är inte automatiskt giltigt i alla länder. 

EPEATs krav är uppdelade på följande områden: 

 • Materialinnehåll och materialval
 • Designad för återvinning
 • Livslängd
 • Energieffektivitet
 • Hantering när den är uttjänt
 • Förpackningar
 • Livscykelbedömning
 • Företagets miljöarbete
 • Företagets samhällsansvar

Märkningen finns för följande produktkategorier:

 • Datorer och bildskärmar
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Mobiltelefoner
 • TV 
 • Servrar 


Energy Star

Är en märkning som endast fokuserar på energieffektivitet och som ofta ingår i andra hållbarhetsmärkningar som ett sätt att uppfylla energikraven.

Märkningen finns för följande produktkategorier:

 • Datorer
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Bildskärmar
 • IP Telefoner
 • Datacenterutrustning som server, lagring, nätverk och power supplyAndra miljömärkningar 

Som inte är lika vanligt förekommande på svenska IT-marknaden

Svanen

Har kriterier för olika IT-produkter och är framförallt framgångsrika för skrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner.

EU Ecolable

Även kallad Europas motsvarighet till Svanen, har kriterier för ett stort antal olika IT-produkter.Medvetna val  


Det finns en hel del du som konsument kan göra för att minska påverkan på människor och miljö när du väljer produkter. Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns kan du göra ett medvetet val när du köper nytt, tänka över hur du använder produkterna och säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när det är dags att byta.  

Vi på Advania har sammanställt några råd på vägen till rätt val.