Försäljningsvillkor

Avtal om handel över internet mellan kunden, i efterföljande text kallad Beställaren, och Advania Sverige AB, i efterföljande text kallad Advania. Vid handel över internet träffas avtal om köp först efter det att Advania bekräftat beställningen genom en skriftlig orderbekräftelse till Beställaren via e-post.

Beställarens uppgifter

Beställaren ansöker via sin vanliga säljkontakt på Advania om inloggningsuppgifter till vår webshop. Advanias kundregister är konfidentiellt och Advania förbinder sig att inte vidarebefordra lagrade uppgifter i kommersiellt syfte.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Gällande pris anges detta på vår shop vid tidpunkt då beställning görs (aktuellt dagspris). Det är inte möjligt att beställa en vara till något annat pris än det aktuella dagspriset och Advania förbehåller sig rätten att ändra samtliga priser utan föregående avisering.

Frakt

Fraktavgift enligt överenskommelse tillkommer på alla beställningar.

Betalning

Fakturan förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta om 18 %. Vid ej utlösta paket tas en avgift ut motsvarande 300 sek samt fraktkostnad.

Leverans

Alla leveranser av beställda varor sänds direkt från vår logistikpartner. Detta sker med Företagspaket, budbil eller andra transportmedel. Leveranser kan ske från flera distributörer och kommer att bli effektuerad och fakturerad löpande. Advania är inte ansvarigt att leverera produkter som utgått ur sortimentet eller ej längre finns på lager. Detta meddelas Beställaren så snart Advania fått information om detta. Om inget annat avtalats skall Advania leverera beställda produkter inom rimlig tid. Normalt kommer detta att ske inom estimerade leveranstider. Lagerförda varor levereras inom 1-2 arbetsdagar. Advania frånskriver sig ansvaret för eventuella fel i estimerade leveranstider. Advania svarar ej heller för de ekonomiska följder som kan följa av eventuella förseningar i leveranser.

Returer och reklamationer

Returer accepteras endast efter godkännande från Advania samt att returprodukter alltid skall sändas till våra leverantörer med godkänt returnummer (RMA-nummer) tydligt märkt. Numret får ej skrivas direkt på originalemballaget. Beställaren står för risken och för fraktkostnader för varorna fram till dess att de är åter hos leverantören. Produkten (inkl manualer, disketter mm) skall returneras i oskadat skick i originalförpackningarna. Programvaror skall returneras i obrutna originalförpackningar med obruten försegling. Reklamation måste ske inom fem arbetsdagar från leveransdatum. Returavgift tillkommer. Returer skickade direkt till Advania eller utan RMA-nummer behandlas ej, utan återsändes till Beställaren med debitering för fraktkostnad. Vid returer eller reklamationer är Beställaren ansvarig om varan skadas eller kommer bort vid transport från Beställaren till av Advania anvisad mottagare.

Garantier och ansvar för fel

För försålda varor gäller respektive tillverkares garantivillkor. Advania äger vidare inget produktansvar eller annat ansvar för fel. Advania svarar ej heller för direkt eller indirekt skada, merarbete eller andra merkostnader i samband med försålda varors användning. 

Tekniskt användarstöd - support För traditionell tekniskt användarstöd, så kallad support, hänvisas till respektive produkttillverkare eller i förekommande fall till tredje parts betalsupporttjänster.

Force majeure

Leveranstiden skall under alla omständigheter utsättas med den tid som efter omständigheter är rimlig, om förseningar är utanför Advanias kontroll. Förhållanden utanför Advanias kontroll omfattar arbetskonflikter och alla andra omständigheter som Advania inte kan råda över, så som brand, krigsmobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, beslag, offentliga restriktioner såväl nationellt som internationellt, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet samt förseningar av leveranser från underleverantör eller tillverkare som följd av liknande omständigheter som avhandlas i denna punkt, är Advania fri från ansvar.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för leverantörers prishöjningar och eventuella felaktigheter, såväl tekniska som innehållsmässiga. Advania förutsätter att alla våra kunder och samarbetspartners följer alla tillämpliga lagar, författningar och förordningar, inklusive men inte begränsat till sådana som rör mutor, korruption, penningtvätt, bedrägeri, modernt slaveri och tvångsarbete, barnarbete och ofrivilligt fängelsearbete, dataskydd, sanktioner och exportkontroll 

Genom att lägga denna order godkänner du våra villkor, om inget annat är avtalat