Welcome to IT

Advania är en av Sveriges starkaste och mest heltäckande systemintegratörer. Vi är en lokal aktör med 300 medarbetare som är placerade på åtta kontor runt om i Sverige. Sedan 2012 ingår vi i Advaniagruppen, en sammanslagning av Kerfi, Hands och Skyrr, med över 1100 anställda i Sverige, Norge och Island. Advanias styrka ligger i den lokala aktörens flexibilitet och att vi finns där våra kunder finns. Samtidigt har vi det större företagets kapacitet och kompetens att genomföra de större uppdragen. Oavsett uppdragets storlek är vår målsättning att alltid skapa långsiktiga värden för våra kunder.     

 Advaniagruppen

 
Sedan 2012 ingår vi i Advaniagruppen. Advania är resultatet avsammanslagningen av de fem nordiska IT-företagen Kerfi i Sverige, Skyrr och HugurAx på Island, Hands i Norge och Aston-Baltic i Lettland.

 

Advania är ett av Nordens ledande IT-företag och med 1100 medarbetare på 20 kontor i fyra länder når vi hela den nordiska marknaden. I ryggen har vi med oss 70 år av kunskap och erfarenhet av tekniska lösningar som vi levererat till våra företagskunder.

 

Advania har i dagsläget över 10 000 företagskunder. Huvudkontoret ligger på Island men Advania har en stark lokal närvaro på respektive marknad. Advanias verksamhet är certifierad enligt internationell kvalitets- och säkerhetsstandard, ISO 9001 och ISO 27001. 

 

Advania AB | Fredsborgsgatan 24 / Box 44034 | 100 73 Stockholm | Vår växel: 08-546 70 000 | info@advania.se
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0,00kr